O nás Technická správa budov Elektroinštalácie DDD Referencie Kontakt

Elektroinštalácie

Rozsah poskytovaných prác a služieb:
- elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov
- elektroinštalácie priemyselných objektov a hál
- elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných objektov

- montáž a rekonštrukcia bleskozvodov
- elektrické zabezpečovacie a požiarne systémy
- videovrátniky - domáce telefóny

- dodávka a montáž interiérových a exteriérových svietidiel
- odborné prehliadky a skúšky
- havarijná služba
- drobné opravy a údržba